De pekar ett finger mot kvinnor. Anklagas för alla dödliga synder. Fördöma. Få dig att tvivla på dig själv. Det kan antas att pronomen "de" betyder män, men nej. Det handlar om kvinnor som blir de värsta fienderna för varandra. I diskussioner om kvinnliga rättigheter, feminism och diskriminering finns samma argument ofta: ”Män förolämpade mig […]